Go to Top

El NOSTRE EQUIP

Equip de gestió
María Landa Buil
Gerent
Professora titular de la Universitat de les Índies Occidentals, actualment en sabàtic, compatibilitza l’escola USAL amb el seu treball com a professora visitant de la Universitat Pompeu Fabra.
Doctora en lingüística teòrica i les seves aplicacions (adquisició de segones llengües) per l’Institut Universitari Ortega i Gasset adscrit a la Universitat Complutense de Madrid així com llicenciada en filologia hispànica per la Universitat de Saragossa. Així mateix, col·labora amb el Laboratori de Recerça en Adquisició de Llengües de la Universitat d’Ottawa, Canadà.
2008-actualment Coordinadora i professora titular del programa d’espanyol del Centre de Llengües de la Universitat de les Índies Occidentals, Trinidad i Tobago.
2005-2007 Lectora AECID a la Universitat Estatal de Zanzíbar, Tanzània.
2002-2005 Lectora AECID a la Universitat de les Índies Occidentals, Barbados.
Jairo Sánchez Galvis
Cap d'Estudis
Coordinador i professor titular de la llicenciatura en espanyol, Universitat de les Índies Occidentals, actualment en sabàtic, compatibilitza la seva tasca a l’escola ELE USAL amb el seu treball com a professor visitant de la Universitat de Barcelona.
Doctor en filologia anglesa per la UNED, especialista en traducció i llicenciat en filologia i idiomes per la Universitat Nacional de Colòmbia.
2007-actualment Coordinador i professor titular de la llicenciatura en espanyol, Universitat de les Índies Occidentals, Trinitat i Tobago.
2002-2005 Professor de la llicenciatura en espanyol, Universitat de les Índies Occidentals, Barbados.
2000-2002 Professor de la llicenciatura en filologia i idiomes, Universitat Nacional de Colòmbia.Equip acadèmic
Ainhoa Bestué Ruiz
Relacions Internacionals I suport acadèmic
2010-2013 Professora d’espanyol al Centre de Llengües de la Universitat de Viena, Àustria.
2010-2013 Professora d’espanyol a l’institut de secundaria, HAK Oberpullendorf Pannonian Bussiness School, Oberpullendorf, Àustria.
2009-2011 Máster en ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera, Universitat de Barcelona.
2008-2012 Professora col·laboradora d’espanyol al Instituto Cervantes, Viena, Àustria.
1999-2005 Llicenciatura en Traducció i Interpretació, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
ADesprés de 9 anys treballant com a professora d’espanyol a Viena (Àustria) ha tornat al seu país natal y col·labora amb la USAL oferint la seva experiència.
Combina la docència amb l’autoria de materials d’espanyol com a llengua estrangera per estudiantes.
Irina Ruíz Martínez
Professora i Assistenta de Màrqueting.
Després d’un temps com a Project Manager i Redactora en diverses empreses, va començar el seu camí com a professora en Barcelona per a immigrants. Va continuar ensenyant a Florència i arriba a ELE USAL BARCELONA amb moltes ganes d’ensenyar i continuar aprenent dia a dia.
Ander Rojano Uriarte
Professor
2017 Professor d’espanyol per a nens i adolescents, Enforex Camps.
2017 Curs d’Aprenentatge Bassat en Projectes (ABP) per a professors d’espanyol, Enforex.
2017 Examinador DELE, nivells A, Instituto Cervantes.
2017 Examinador DELE ‘Expressió i interacció escrites’ (tots els nivells), Instituto Cervantes.
2016 - 2017 Professor d'espanyol en el projecte PUNTAL, Universitat de Salamanca.
2016 - 2017 Màster en ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera, Universitat de Salamanca.
2012 - 2016 Grau en filologia hispànica, Universitat de Barcelona.
Sandra Garrido
Professora
2017 Examinadora DELE, nivells A1, A2 i A1 escolares, Instituto Cervantes.
2017 Examinadora DELE ‘Expressió i interacció escrites’ (tots els nivells), Instituto Cervantes.
2016 - 2017 Professora d'espanyol en el projecte PUNTAL Universitat de Salamanca.
2016 - 2017 Màster en ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera, Universitat de Salamanca.
2016 – Curs: Principis metodològics per a l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera, Universitat d'Extremadura
2014 – 2015 Auxiliar de conversa a la Universitat de Cardiff
2012 - 2016 Grau en estudis anglesos, Universitat d’Extremadura